HR EN

Grad Koprivnica

24. sjednica Gradskog vijeća

Dana 30.6.2020. godine u Domu mladih, Hrvatske državnosti 10, održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pregled stanja i sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 2. Pitanja i prijedlozi,
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 4. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva ENTER KOPRIVNICA d.o.o. Koprivnica.
 5. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Koprivnice za 2019.godinu.
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019.
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu.
 8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne  suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na otpis knjižnične građe svih odjela
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za radove rekonstrukcije Područne škole Vinica
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
 11. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta udruzi HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA u svrhu izgradnje Centra za pomoć u kući Koprivnica
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2019. godini.
 13. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2020. godinu.
 14. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice.
 16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2020./2021.
 17. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2020./2021.
 18. Donošenje Odluke o financiranju radnih bilježnica za obveze i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2020./2021.
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za  2019. godinu.

Materijale sa 24. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice