HR EN

Grad Koprivnica

24. sjednica Gradskog vijeća

Dana 8. veljače 2016. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Pitanja i prijedlozi,
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice.
  3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
  4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
  5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja grada Koprivnice.
  6. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice.
  7. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice.
  8. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu.
  9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice.

Materijale sa 24. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 24. sjednice Gradskog vijeća možete ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice