HR EN

Grad Koprivnica

24. sjednica Gradskog vijeća

Dana 8. veljače 2016. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Pitanja i prijedlozi,
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice.
  3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
  4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
  5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja grada Koprivnice.
  6. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice.
  7. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice.
  8. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu.
  9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice.

Materijale sa 24. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 24. sjednice Gradskog vijeća možete ovdje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice