HR EN

Grad Koprivnica

23. sjednica Gradskog vijeća

Dana 6.4.2020. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.-
 2. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
 3. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina
 4. Donošenje Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.

Materijale sa 23. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice