HR EN

Grad Koprivnica

23. sjednica Gradskog vijeća

Dana 6.6.2012. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom

 

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvješća za 2011. godinu:
  a) Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica
  b) Dječjeg vrtića «Smiješak» Koprivnica
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2011. godinu:
  a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Turističke zajednice Grada Koprivnice
  d) Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
  e) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  f) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 4. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
 7. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
 8. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Diobene bilance o podjeli zaposlenika i imovine Područne škole Koprivnički Ivanec i Područne škole Kunovec ( obje u sastavu Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica) te Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica
 10. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
 11. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
 12. Donošenje Akcijskog plana provođenja Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“ za 2012. godinu
 13. Donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2011. godini
 14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za razdoblje 2012.-2013. godine

 

Sjednicu možete vidjeti ovdje.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice