HR EN

Grad Koprivnica

22. sjednica Gradskog vijeća

Dana 29.3.2012. održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2011. godinu
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.07.-31.12.2011.
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Koprivnice
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2011.godinu
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta COOR Podravsko sunce Koprivnica.
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
 11. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice
  b) imenovanju predsjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „TRG“ d.o.o. Koprivnica za zaduživanje.
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „TRG“ d.o.o. Koprivnica za zaduživanje.

Sjednicu možete skinuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice