HR EN

Grad Koprivnica

21. sjednica Gradskog vijeća

Dana 28.09.2015. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu trgovačkih društava:
  a) GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
  b) Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica
  c) Kampus d.o.o. Koprivnica
  d) media uni d.o.o. Koprivnica
  e) Rukometni klub Podravka s.d.d. Koprivnica
 3. Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2015. godine
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2015.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.godine
 5. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice.
 6. Donošenje Odluke o  I. izmjenama i dopunama  Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Zona A-11” Koprivnica
 7. Donošenje Odluke o  I. izmjenama i dopunama  Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Lenišće – zona istok” u Koprivnici.
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
 10. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2015./2016.
 11. Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice.
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
 14. Donošenje Odluke o formiranju poduzetničkih zona u Gradu Koprivnici.
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća  o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za 2014. i 2015. godinu, za 2014.
 16. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.

Materijale sa 21. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 21. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice