HR EN

Grad Koprivnica

21. sjednica Gradskog vijeća

Dana 27.02.2012. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2011. godinu
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2011. godinu :
  a) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  b) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli proračunskih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2011. godinu.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2011. do 31.12.2011.
 6. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Koprivnice.
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
 8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta OŠ „Braća Radić“ Koprivnica.
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2012. godinu.
 10. Donošenje Odluke o određivanju uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice
 11. Donošenje Odluke o dopunama i izmjeni Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
 12. Donošenje Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 13. Donošenje Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice.
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva za 2011. godinu.
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2011. godine u okviru Akcije „Sretno dijete – sretan Grad Koprivnica“
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2011. godinu
 19. Donošenje Odluke o kupnji građevinskog zemljišta k.č.br. 6066/2 u k.o. Koprivnica
 20. Donošenje Odluke o kupnji građevinskog zemljišta k.č.br. 2222/3 i druge u k.o. Koprivnica
 21. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemjišta k.č.br. 2704/2 i 2709/3, k.o. Koprivnica
 22. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 23. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.
 24. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever, ispred Grada Koprivnice
  b) imenovanju člana Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever, ispred Grada Koprivnice
 25. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice
  b) imenovanju zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice
 26. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice
  b) imenovanju načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice
 27. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju Gradskog vijeća Grada Koprivnice
  b) imenovanju člana Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Materijale možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice