HR EN

Grad Koprivnica

20. sjednica Gradskog vijeća

Dana 28.12.2011. godine održana je 20. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2011. godinu
  b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  c) Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2011. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu
 3. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014.
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  c) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2012. godinu)
  d) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2012. godinu
  e) Programa javnih potreba u športu Grada Koprivnice za 2012. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina u stečajnom postupku nad trgovačkim društvom „Sloga obuća“ d.o.o. Koprivnica
 7. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnih udjela te njihovoj zamjeni za dionice prema Stečajnom planu stečajnog dužnika Pevec Zagreb d.o.o. u stečaju.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012. godini
 11. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica
 13. Donošenje Odluke o prijenosu osnivačkog prava nad Područnom školom Koprivnički Ivanec i Područnom školom Kunovec u sastavu Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica
 14. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra:
  a) k.č.br. 1993 k.o. Reka
  b) k.č.br. 6095, 6098, 6137/1,6105 i 6099 k.o. Kunovec
 15. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u poslovnoj zoni Dravska u Koprivnici obrtu „CHB Boris Česi“ iz Koprivnice
 16. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u poslovnoj zoni Dravska u Koprivnici trgovačkom društvu „Koming“ komunalni inženjering d.o.o. Koprivnica
 17. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice
 18. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2012. godinu
 19. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
 20. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
 21. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991
 22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice
 23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2011. godinu
 24. Izbori za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice ( Lista kandidata )
  a) Imenovanje Povjerenstva za provođenje izbora za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice
  b) Provedba izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
  c) Donošenje Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
 25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „Trg“ d.o.o. Koprivnica za zaduživanje.

Materijale sa sjednice možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice