HR EN

Grad Koprivnica

2. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Dana 16.10.2013. godine održana je 2.  sjednicu  Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i športsa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Izvješća o radu osnovnih škola za školsku godinu 2012./2013.:
  a) OŠ A.N. Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) COOR Podravsko sunce
  e) UŠ Fortunat Pintarić
 2. Razmatranje Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2012./2013.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 3. Razmatranje prijedloga  Pravilnika o dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice
 4. Razmatranje Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2012./2013.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju mjerila  za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Plana o izmjeni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2013. godinu.
 7. Razno.-

1. Odbor je jednoglasno podržao Izvješća o radu osnovnih škola za školsku godinu 2012./2013. pod a), b), c), d) i e)
2. Odbor je jednoglasno podržao Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2012./2013. pod a), b) i c)
3. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice
4. Odbor je jednoglasno  podržao Izvješće o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2012./2013.
5. Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice.
6. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2013. godinu.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice