HR EN

Grad Koprivnica

2. sjednica Odbora za izbor i imenovanja

Dana 23.07.2013. godine održana je 2. sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  a)     Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  b)     Odbora za statutarno pravna pitanja
  c)     Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  d)     Odbora za obitelj i mlade
  e)     Odbora za predstavke i pritužbe
  f)      Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  g)     Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice
  h)     Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
  i)       Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  j)       Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
  k)      Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice
 2. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju:
  a)     načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice
  b)     zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice.
 3. Razno.-

1. Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je utvrdio prijedlog  Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova pod a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) i k).
2.  Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je utvrdio prijedlog  Rješenja o imenovanju pod a), i b).

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice