HR EN

Grad Koprivnica

2. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20.7.2021. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu:
  a) GD Crvenog križa Koprivnica
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
  d) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju IV. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
 5. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Gradu Koprivnici za 2020. godinu
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu
 9. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
  b) Programa o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu
  d) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021.godinu
  e) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021.godinu
  f) Programa o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu
  g) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021.godinu
  h) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu
 10. Donošenje Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća do 31.12.2021. godine
 12. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine
 13. Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2020. godini
 15. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2021. godini
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 17. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini
 18. Donošenje Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022.
 19. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2021./2022.
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“ u 2020. godini i Plan provedbe Akcije za 2021. godinu
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje 2016.-2020., za 2020. godinu
 23. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine
 24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
 25. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3073/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica
 26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu naziva dvorane u sklopu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica
 28. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  a) Odbora za dodjelu javnih priznanja
  b) Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
 29. Donošenje Odluke o imenovanju sportske dvorane Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica

Materijale sa 2. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 2. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice