HR EN

Grad Koprivnica

2. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20.7.2021. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu:
  a) GD Crvenog križa Koprivnica
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
  d) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju IV. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
 5. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Gradu Koprivnici za 2020. godinu
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu
 9. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
  b) Programa o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu
  d) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021.godinu
  e) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021.godinu
  f) Programa o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu
  g) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021.godinu
  h) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu
 10. Donošenje Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća do 31.12.2021. godine
 12. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine
 13. Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2020. godini
 15. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2021. godini
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 17. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini
 18. Donošenje Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022.
 19. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2021./2022.
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“ u 2020. godini i Plan provedbe Akcije za 2021. godinu
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje 2016.-2020., za 2020. godinu
 23. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine
 24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
 25. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3073/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica
 26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu naziva dvorane u sklopu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica
 28. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  a) Odbora za dodjelu javnih priznanja
  b) Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
 29. Donošenje Odluke o imenovanju sportske dvorane Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica

Materijale sa 2. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 2. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice