HR EN

Grad Koprivnica

19. sjednica Gradskog vijeća

11.5.2007. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Razmatranje Izvješća o radu za 2006. godinu:
  1. Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
  2. Muzeja grada Koprivnice
  3. Pučkog otvorenog učilišta Grada Koprivnice
 3. Razmatranje Izvješća o radu za 2006. godinu:
   Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

  1. Vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  2. Gradskog društva Crvenog križa Grada Koprivnice
  3. Turističke zajednice Grada Koprivnice
  4. Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  5. Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 4. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2007. godini
 5. Donošenje:
  1. Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Koprivnice za 2006. godinu
  2. Konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Koprivnice za 2006. godinu
  3. Zaključka o usvanju Izvješća o korištenju sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe u razdoblju VII – XII mjesec 2006. godine
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2006. godinu
 7. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana «Centar» u Koprivnici u dijelu koji se odnosi na Trg mladosti
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2006. godinu.
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2006. godine u okviru Akcije «Sretno dijete – sretan grad-Koprivnica».
 10. Donošenje Akcijskog plana provođenja Akcije «Sretno dijete-sretan grad – Koprivnica» za 2007. godinu.
 11. Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu.
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2006. godinu.
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice
  1. Irene Friščić Petrović
  2. Maje Hleb
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice.

Skinite sjednicu u word dokumentu (zip) ovdje. (veličina 958 kb)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice