HR EN

Grad Koprivnica

19. sjednica Gradskog vijeća

Dana 15.10.2019. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2018./2019.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
  d) Dječjeg vrtića „Igra “
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2018./2019.:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) Umjetnička škola Fortunat Pintarić
  e) COOR Podravsko sunce
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2020. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Koprivnice za 2018. godinu
 6.  Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2019. godine
  b) Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.
 7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2019. godini:
  a) Počasnog građanina Grada Koprivnice
  b) Medalje Grada Koprivnice
  C) Plakete Grada Koprivnice
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2018. godini
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima  i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije
 13. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine Palače pravde
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za sklapanje ugovora o okviru broj 00-411-0200676.1 te Ugovora o kreditu za refinanciranje broj 00-411-0105219.0
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za mrtvozornika na području Grada Koprivnice
 16. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Koprivnice.

Materijale sa 19. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 19. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice