HR EN

Grad Koprivnica

19. sjednica Gradskog vijeća

Dana 06.07.2015. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu:
  a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Turističke zajednice Grada Koprivnice
  d) Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
  e) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  f) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice.
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu.
 4. Donošenje:
  a) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu
  b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
  f) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
  g) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice  za 2015. godinu
  h) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu.
 5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice.
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.
 7. Donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti dva člana i zamjenika članova  Savjeta mladih Grada Koprivnice.
 8. Donošenje Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici.
 10. Donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata s područja  Grada Koprivnice.
 11. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2015. godinu.
 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika  učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2015./2016.
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na otpis knjižnične građe.
 15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica  za stjecanje prava vlasništva zemljišta k.č.br.1460/1, k.o. Koprivnica.
 16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica na Zaključak o prijenosu prava vlasništva nekretnina k.č.br. 125 i k.č.br. 126 u  k.o.  Koprivnički Ivanec.
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba:
  a) u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu
  b) u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c) u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu
  d) u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu.

Materijale sa 19. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 19. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice