HR EN

Grad Koprivnica

19. sjednica Gradskog vijeća

Dana 25.10.2011. održana je 19. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2010./2011.:
  a) Dječjeg vrtića Tratinčica
  b) Dječjeg vrtića Smiješak
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josipa – Podružnica Koprivnica
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu osnovnih škola za školsku godinu 2010./2011.:
  a) OŠ A.N.Gostovinski Koprivnica
  b) OŠ Braća Radić Koprivnica
  c) OŠ Đuro Ester Koprivnica
  d) GŠ Fortunat Pintarić Koprivnica
  e) COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1.2011. do 30.6.2011.
 5. Donošenje Odluke o dodjeli:
  a) Nagrade za životno djelo
  b) Medalja Grada Koprivnice
  c) Plaketa Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i građenje nerazvrstanih cesta.
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama.
 8. Donošenje Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu ( kapitalu društva ) ili dionice.
 9. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na području Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici
 12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice
 13. Donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarne odluke o izmjenama Statuta
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Đuro Ester
  c) COOR Podravsko sunce
  d) GŠ Fortunat Pintarić
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Braća Radić Koprivnica.
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Muzeja grada Koprivnice.
 16. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice.
 17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2010./2011.
 19. Donošenje Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Koprivnice.
 20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za mrtvozornika za područje Grada Koprivnice.
 21. Donošenje Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice.

Sjednicu možete skinuti ovdje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice