HR EN

Grad Koprivnica

18. sjednica Gradskog vijeća

28.2.2007. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2006. godinu
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.
 4. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnika Gradskog vijeća, predsjednika Gradskog vijeća, članova Gradskog poglavarstva zamjenika gradonačelnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.
 6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice.
 8. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području Grada Koprivnice u 2007. godini.
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice za 2006. godinu.
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2006. godinu.
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prioriteta i ciljeva održivog razvoja u Gradu Koprivnici – III korak Lokalne Agende 21

Skinite sjednicu u word dokumentu (zip) ovdje. (veličina 1,2 MB)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice