HR EN

Grad Koprivnica

18. sjednica Gradskog vijeća

Dana 11. srpnja 2019. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika članice Gradskog vijeća
  -polaganje svečane prisege zamjenika članice Gradskog vijeća
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2018. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d. o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  e) RK PODRAVKA s.d.d.
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  g) Regionalna energetska agencija Sjever
 4. Donošenje Odluke o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (Koprivnički poduzetnik d.o.o.)
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za 2018. godinu,
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
 7. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice
 8. Donošenje Programa olakšica investitorima u poduzetničkim zonama DRAVSKA i RADNIČKA
 9. Donošenje Odluke o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina
 11. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Koprivnice za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine
 12. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Grada Koprivnice
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2019./2020.
 16. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2019./2020.
 17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice.
 18. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja radi izgradnje studentskog doma na Trgu dr. Žarka Dolinara 13 u Koprivnici
 19. Donošenje Odluke o sniženju početnih cijena za nekretnine čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Glasu Podravine i Prigorja
 20. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
  b) imenovanju članice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
  c) razrješenju člana Odbora za proračun i financije
  d) imenovanju člana Odbora za proračun i financije
  e) razrješenju članice Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  f) imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  g) razrješenje člana Odbora za branitelje
  h) imenovanje člana Odbora za branitelje
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu

Materijale sa 18. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 18. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice