HR EN

Grad Koprivnica

18. sjednica Gradskog vijeća

Dana 25.7.2011. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice od 1.1.2011. do 30.6.2011. godine
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva:
  a) «Komunalac» d.o.o. Koprivnica ( 2. dio izvješća )
  b) «Trg» d.o.o. Koprivnica ( prilog 1 )
  c) «Koprivnički poduzetnik» d.o.o. Koprivnica
  d) «Koprivnica sport» d.o.o. Koprivnica ( prilog 1 )
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2010.godinu. ( Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna )
 5. Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2011. godine ( prilog 1, prilog 2, prilog 3, prilog 4, prilog 5)
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2011 godine ( Izvješće ).
 6. Donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2010. godini
 7. Donošenje Smjernica za organizaciu i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2011.godinu
 8. Donošenje Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2011. do 2013. godine
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka (Akcijski plan)
 11. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu
 13. Donošenje Komunikacijske strategije za podizanje svijesti javnosti o uštedama energije u Gradu Koprivnici
 14. Donošenje Odluke o određivanju imena novoformiranom trgu i ulicama, promjeni imena i područja imenovanih ulica na području Grada Koprivnice ( prilog 1, prilog 2, prilog 3, prilog 4, prilog 5.)
 15. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Grada Koprivnice
 16.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za mrtvozornika za područje Grada Koprivnice.

Materijale sa sjednice možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice