HR EN

Grad Koprivnica

17. sjednica Gradskog vijeća

Dana 11.6.2019. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu:
  a) Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
  d) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 3. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu.
 6.  Donošenje:
  a) Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
  b) Programa o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019.godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu
  g) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  h) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  i) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 7. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2019. godini
 10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2019. godini
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2018. godini
 13. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2019. godinu
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.
 15. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2019. godini
 16. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 17. Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici
 18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u:
  a) Ulici kraljice Jelene, k.č.br. 2978/74 u k.o. Koprivnica
  b) Kanalskoj ulici, k.č.br. 862/2 u k.o. Jagnjedovec-grad
  c) Ulici Zvirišće, k.č.br. 9541 u k.o. Koprivnica
  d) Mosnoj ulici, k.č.br. 2417/8, 2417/7 i 2381/2 u k.o. Koprivnica
 19. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 20. Donošenje Odluke o provedbi Natječaja za provedbu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju središnjih koprivničkih trgova
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.
 22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
 23. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju članice Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  b) imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  c) imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica ispred osnivača
 24. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Koprivnici
 25. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni „Dravska“ u Koprivnici

Materijale sa 17. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 17. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice