HR EN

Grad Koprivnica

17. sjednica Gradskog vijeća

Dana 04.05.2015. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.
 4. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.-31.12.2014.
 5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta:
  a) OŠ „A. N. Gostovinski“ Koprivnica
  b) OŠ „Braća Radić“ Koprivnica
  c) OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica
  d) COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica
  e) Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ Koprivnica
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za branitelje.
 8. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za branitelje
 9. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Centar za inovacije u hrani – INNOTECH, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ulaganju izgrađenih komunalnih vodnih građevina u temeljni kapital javnog isporučitelja vodne usluge KOPRIVNIČKIH VODA d.o.o. Koprivnica.
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 13. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona istok“ u Koprivnici
 14. Donošenje:
  a) Odluke o dopunama Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
  b) Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica.
 15. Donošenje Odluke o osnivanju  prava građenja
 16. Donošenje Odluke o prestanku Društva media uni d.o.o.
 17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2014. godinu
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2014. godine u okviru Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“
 20. Donošenje Akcijskog plana provođenja Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“ za 2015. godinu.
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike  Općinskog suda u Koprivnici.
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu  odjeljka Komunalnog redarstva za 2014. godinu.
 23. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice.
 24. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice

Materijale sa 17. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 17. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice