HR EN

Grad Koprivnica

16. sjednica Gradskog vijeća

Dana 19.03.2019. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:
  a) Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
  d) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu  Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2018. godinu
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2018.godinu
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi strategije razvoja Grada Koprivnice 2015. – 2020., za 2017. i 2018. godinu
 11. Donošenje Odluke o:
  a) kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
  b) dugoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
 13. Donošenje Odluke o  dopunama Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 16. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Koprivnice
 17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješće o provedbi Akcije „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“ u 2018. godini i plan provedbe Akcije za 2019. godinu
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2018. godinu:
  a) u kulturi i turizmu Grada Koprivnice,
  b) u obrazovanju Grada Koprivnice,
  c) u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice,
  d) u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice,
  e) u sportu Grada Koprivnice,
  f) u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice
  g) u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice
 20. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju članice Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  b)razrješenju članice Odbora za predstavke i pritužbe građana
  c) imenovanju člana Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  d) imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe građana
  e) razrješenju članice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
  f) imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
  g) imenovanju člana Odbora za branitelje

Materijale sa 16. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 16. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice