HR EN

Grad Koprivnica

16. sjednica Gradskog vijeća

Dana 16.5.2011. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvješća za 2010. godinu:
  a) Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica
  b)      Dječjeg vrtića «Smiješak» Koprivnica
  c)      Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2010. godinu:
  a)      Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b)      Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c)      Turističke zajednice Grada Koprivnice
  d)      Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
  e)      Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  f)        Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 4. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice
 5. Donošenje Zaključkao davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama StatutaKnjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
 7. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu
 8. Donošenje Plana o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu
 9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude  za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2008. do 2010. godine, za 2010. godinu
 12. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta površine od 4500 m2 od cijelih k.č.br.148/1 i druge u k.o. Koprivnica

Sjednicu možete skinuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice