HR EN

Grad Koprivnica

15. sjednica Gradskog vijeća

Dana 22.12. 2014.  održana je 15. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016.godinu
  b) Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c) Program o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
  d) Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014.
  e) Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu
  f) Program o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu
  g) Program o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2014. godinu
  h) Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu
 3. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016.  i 2017.godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu
  d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
  e) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu
  f) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
  g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
  h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2015. godinu
  i) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu
 5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2015. godinu
 6. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2015. godinu
 7. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
 8. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 10. Donošenje Dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje:
  a) Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 4090/2 )
  b) Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 1700/8 i druge )
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o utvrđivanju međa i drugih granica te novom razgraničenju u postupku evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 15. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2015. godini
 16. Donošenje Odluke o otuđenju zemljišta u poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“ u 2015. godini
 17. Donošenje:
  a) Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2014. godini
  b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
 18. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice.
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za branitelje

Materijale sa 15. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 15. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice