HR EN

Grad Koprivnica

13. sjednica Gradskog vijeća

Dana 30. studenog 2018. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu
  d) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  e) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2019.godinu
  f) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019.godinu
  g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu
  h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  i) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  j) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2019. godinu
  k) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2019. godini
  l) Program javnih u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu
 4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice.
 5. Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja Proračuna Grada Koprivnice u 2017. godini
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa Financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 8.  Donošenje:
  a) Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Koprivnički Ivanec
  b) Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Sokolovac
  c) Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
  d) Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti koeficijenta radnog mjesta ravnatelja gradske ustanove
 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 11. Utvrđivanje izmjena Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I.“
 13. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
 16. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
 17. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 18. Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici
 19. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama
 20. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2017./2018.
 22. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Miodrag Maričić)
 23. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zašite Grada Koprivnice.
 24. Donošenje Odluke o prodaji skladišta i pripadajućeg zemljišta u Dravskoj ulici 18 u Koprivnici
 25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju vanjskog vodovoda i kanalizacije zgrade Domoljub

Materijale sa 13. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 13. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice