HR EN

Grad Koprivnica

13. sjednica Gradskog vijeća

Dana 22. listopada održana je 13. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2013./2014.:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) COOR Podravsko sunce
  e) Umjetnička škola Fortunat Pintarić
 3. Izvadak iz Komparatora troškova javnog sektora za JPP projekt „Grad Koprivnica-škole“
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2015. godinu.
 5. Donošenje Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
 6. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016.
 7. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ulaganju izgrađene plinske mreže u temeljni kapital Gradskog komunalnog poduzeća «Komunalac» d.o.o. Koprivnica
 9. Donošenje Odluke o dodjeli:
  a) Medalje Grada Koprivnice Ljubici Alvađ
  b) Medalje Grada Koprivnice Dragutinu Ciglaru
  c) Medalje Grada Koprivnice Josipu Dolencu
  d) Medalje Grada Koprivnice Denisu Pleše
  e) Medalje Grada Koprivnice Dragutinu Šnajdaru
  f) Medalje Grada Koprivnice Josipu Špremu
  g) Medalje Grada Koprivnice Slavku Tucakoviću
  h) Medalje Grada Koprivnice Josipu Vazdaru
  i) Plakete Grada Koprivnice Društvu Naša djeca Koprivnica
  j) Plakete Grada Koprivnice Dobrovoljom vatrogasnom društvu Koprivnica
  k) Plakete Grada Koprivnice obitelji Frankol
  l) Plakete Grada Koprivnice NK Omladinac Herešin
  m) Plakete Grada Koprivnice Udruzi „Bolje sutra“ Grada Koprivnice
 10. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole  „Braća Radić „ Koprivnica
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2013./2014.)
 13. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju predsjednice i imenovanju članice Odbora za izbor i imenovanja,
  b) imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja,
  c) imenovanju članice Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport,
  d) imenovanju članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,
  e) imenovanju člana Odbora za statutarno pravna pitanja,
  f) imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju,
  g) imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe građana,
  h) imenovanju članice Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju,
  i) imenovanju članice Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice,
  j) imenovanju člana Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice,
  k) imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice,
  l) imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradskom komunalnom poduzeću Komunalac d.o.o. Koprivnica za prijenos dugoročnog kredita na Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica.

Materijale sa 13. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 13. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice