HR EN

Grad Koprivnica

13. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.12.2010. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
  – polaganje svečane prisege zamjenika člana Gradskog vijeća
 3. Donošenje:
  a)     Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2010. godinu
  b)    Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.godinu
  c)     Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2010. godinu
 4.  Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
 5. Donošenje:
  a)     Proračuna Grada Koprivnice za 2011. godinu
  b)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.godinu
  c)     Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2011. godinu
  d)    Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu
 6. Donošenje Projekcije Proračuna Grada Koprivnice za 2012. i 2013. godinu
 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2011. godinu
 8. Donošenje Odluke o stjecanju vlasništva nekretnina prema Ugovoru o prijenosu vlasništva između Republike Hrvatske i Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu Predugovora o kupoprodaji nekretnina između Grada Koprivnice i Republike Hrvatske Državne geodetske uprave.
 10.  Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2011. godinu
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2011. godinu
 12. Donošenje Zaključka o upućivanju Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s Ustavom
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Globalnog sporazuma gradova o zaštiti klime «Globalnog klimatskog pakta iz Meksiko Cityja»(Global Cities Covenant on Climate «The Mexico City Pact»).
 14. Donošenje Odluke o odobrenju sklapanja okvirnog sporazuma i stjecanju pokretnina.
 15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice za potpisivanje Sporazuma o osnivanju Zajednice ustanova javnih vatrogasnih postrojbi Hrvatske.
 16. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski sveučilišni i poslijediplomski specijalistički studij.
 17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica
 18. Donošenje Odluke o preuzimanju novog temeljnog uloga u trgovačkom društvu «Koprivnički poduzetnik» d.o.o. Koprivnica
 19. Donošenje Odluke o izradi DPU «Zagorska» u Koprivnici
 20. Donošenje Odluke o određivanju imena novoformiranim ulicama na području Grada Koprivnice
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 23. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Grada Koprivnice
 24. Donošenje Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
 25. Donošenje Odluke o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu
 26. Donošenje Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice.
 27. Donošenje Rješenja o razrješenju:
  a)     potpredsjednika Gradskog vijeća
  b)    člana Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport
  c)     člana Odbora za izbor i imenovanja
  d)    člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  e)     potpredsjednika Odbora za proračun i financije
  f)      potpredsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja
  g)    potpredsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja
  h)    člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  i)       člana Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  j)      potpredsjednika Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
 28. Donošenje Rješenja o imenovanju:
  a)     potpredsjednika Gradskog vijeća
  b)    člana Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport
  c)     člana Odbora za izbor i imenovanja
  d)    člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  e)     potpredsjednika Odbora za proračun i financije
  f)      potpredsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja
  g)    potpredsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja
  h)    člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  i)       člana Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  j)      potpredsjednika Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
 29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za zaključenje Sporazuma o sufinanciraju izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Obrtničke škole Koprivnica.

Sjednicu Gradskog vijeća možete skinuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice