HR EN

Grad Koprivnica

12. sjednica Gradskog vijeća

Dana 15. rujna održana je 12. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2013./2014.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu
 7. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 9. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Dravska“ u Koprivnici
 10. Donošenje  Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
 11. Donošenje Pravilnika o kriterijima za dodjelu jednokratnih  pomoći – donacija
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Diobene bilance o podjeli zaposlenika i imovine Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica na postojeću Osnovnu školu „Braća Radić“ Koprivnica i novoosnovanu školu Koprivnički Ivanec
 13. Donošenje Odluke o odobrenju donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude i stjecanju pokretnina – električni autobusi
 14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama
 15. Donošenje Rješenja o razrješenju:
  a) predsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  b) člana Odbora za statutarno pravna pitanja
  c) člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 16. Donošenje Rješenja o imenovanju:
  a) predsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  b) člana Odbora za statutarno pravna pitanja
  c) člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

Materijale sa 12. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 12. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice