HR EN

Grad Koprivnica

12. sjednica Gradskog vijeća

Dana 25.10.2010. godine održana je 12. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
  – polaganje svečane prisege zamjenika člana Gradskog vijeća
 3. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Koprivnice.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2009./2010.
  a)      Dječjeg vrtića «Tratinčica»
  b)      Dječjeg vrtića «Smiješak»
  c)      Dječjeg vrtića Sv. Josipa-Podružnica Koprivnica
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu osnovnih škola za školsku godinu 2009./2010.:
  a)      OŠ «A.N. Gostovinski» Koprivnica
  b)      OŠ «Braća Radić» Koprivnica
  c)      OŠ «Đuro Ester» Koprivnica
  d)      GŠ «Fortunat Pintarić» Koprivnica
  e)      COOR «Podravsko sunce»
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta:
  a)      OŠ «Braća Radić» Koprivnica
  b)      OŠ «Đuro Ester» Koprivnica
  c)      GŠ «Fortunat Pintarić» Koprivnica
  d)      COOR «Podravsko sunce»
  e)      OŠ «A.N.Gostovinski» Koprivnica
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1.2010. do 30.6.2010.godine
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta k.č.br. 5497/7, k.o. Koprivnica.
 10. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja  ugovora o povjeravanju poslova – izgradnje mrtvačnice na groblju «Pri Sv. Duhu» u Koprivnici.
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Obrtničke škole Koprivnica
 12. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
 13. Donošenje Programa očuvanja starih domaćih sorti jabuka za period od 2010. do 2013. godine.
 14. Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja «Pri Sv. Magdaleni» u Koprivnici.
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2009./2010

Sjednicu Gradskog vijeća možete skinuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice