HR EN

Grad Koprivnica

11. sjednica Gradskog vijeća

27.4.2006. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta
  1. Osnovne škole “Đuro Ester” Koprivnica
  2. Osnovne glazbene škole “Fortunat Pintarić” Koprivnica
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2005. godinu
  1. Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica
  2. Muzeja Grada Koprivnice
  3. Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2005. godinu:
  1. Dječjeg vrtića “Tratinčica”
  2. Dječjeg vrtića “Smiješak”
  3. Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2005. godinu:
  1. Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  2. Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  3. Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
  4. Turističke zajednice Grada Koprivnice
  5. Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  6. Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2005. do 2007. godine, za 2005. godinu
 7. Donošenje Akcijskog plana provođenja akcije “Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica” za 2006.godinu
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima.
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
 11. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi
  1. održavanja cesta na području Grada Koprivnice ( ljetna služba )
  2. održavanja javne rasvjete na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice.
 13. Donošenje Plana o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu.
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Koprivnice u Upravno vijeće Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.

Skinite sjednicu u word dokumentu (zip) ovdje. (veličina 9,65 MB)

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice