HR EN

Grad Koprivnica

11. sjednica Gradskog vijeća

Dana 11. rujna 2018. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d. o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  e) RK PODRAVKA s.d.d.
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  g) Regionalna energetska agencija Sjever
 3. Donošenje:
  a) Odluke o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela u  trgovačkom društvu  Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
  b) Odluke o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
  c) Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za zaključenje dodatka Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 5110159935
 5. Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.
 6. Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 7. Donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Koprivnice
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Groblja u prigradskom naselju Reka
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje javne građevine: Dječjeg vrtića u naselju Starigrad, Koprivnica.
 11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i  Mirni dol u naselju Draganovec,
 13. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Koprivnice
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica o rashodu dotrajale imovine i otpisu (isknjiženju) utvrđenog manjka iz prethodnih godina (rezultata obavljenog popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine)
 15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica za prodaju nekretnine k.č.br. 2681/4 k.o. Koprivnica
 16. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 17. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja
  b) imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja

Materijale sa 11. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 11. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice