HR EN

Grad Koprivnica

11. sjednica Gradskog vijeća

Dana 25.7.2014. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Pitanja i prijedlozi,
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva:
a)  GKP „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica
b)  Koprivničke ceste d.o.o. Koprivnica
c)  Koprivnica sport d.o.o. Koprivnica
d)  TRG d.o.o. Koprivnica
e)  Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica
f)   Kampus d.o.o. Koprivnica
g)  media uni d.o.o. Koprivnica
3. Donošenje:
a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2014. godine
b)  Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.do 30.06.2014.
4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
5. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića Grada Koprivnice
6. Donošenje:
a) Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Opštine Arilje ( Republika Srbija ),
b) Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Općine Čapljina ( BiH),
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice za 2013. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji  Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2013. godinu
9. Zaključak o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica na otpis knjižnične građe
10. Donošenje Odluke o ulaganju izgrađenih vodnih građevina u temeljni kapital  javnog isporučitelja vodne usluge „KOPRIVNIČKIH VODA“ d.o.o. Koprivnica
11. Donošenje  Odluke o ulaganju izgrađene plinske mreže u temelji kapital Gradskog komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica
12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
13. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova rekonstrukcije prometnice na dijelu Peteranske ceste sa izgradnjom raskrižja „G“ ( dio državne ceste D 41 ) u Koprivnici
14. Donošenje:
a)   Odluke o osnivanju Odbora za branitelje
b)   Rješenja o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za branitelje
15. Donošenje Rješenja o:
a)  razrješenju dva člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice ( prilog 1, prilog 2)
b)  imenovanju dva člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice
16. Izbor  članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice:
a)  Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice ( obrazloženje).
b)  Provedba izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
c)   Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
17. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Koprivnice u školskoj godini 2014./2015.

11. sjednica Gradskog vijeća

Video 11. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice