HR EN

Grad Koprivnica

11. sjednica Gradskog vijeća

Dana 29.7.2010. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2009.godinu.
 3. Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2010. godine
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2010. godine.
 4.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva:
  a) «Komunalac» d.o.o. Koprivnica ( Izvješće )
  b) «Trg» d.o.o. Koprivnica ( Izvješće )
  c) «Koprivnički poduzetnik» d.o.o. Koprivnica ( Izvješće )
  d) «Koprivnica sport» d.o.o. Koprivnica ( Izvješće, Prilog 1 )
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika ( COVENANT OF MAYORS ). Sporazum
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Obrtničke škole u Koprivnici
 7. Donošenje Odluke o preuzimanju povećanog poslovnog udjela Grada Koprivnice u trgovačkom društvu «Glas Podravine» d.o.o. Koprivnica.
 8. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnine.
 9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u poslovnoj zoni Dravska
  a) k.č.br. 4150/3 i k.č.br. 4148/3
  b) k.č.br. 4160/1
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja.

Materijale sa sjednice možete skinuti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice