HR EN

Grad Koprivnica

10. sjednica Gradskog vijeća

Dana 17. srpnja 2018. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu:
  a) GD Crvenog križa Koprivnica
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  d) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica.
 4. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na:
  a) godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
  b) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu vanjske stolarije
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 7. Donošenje Odluke o davanju na korištenje zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara 7 u Koprivnici
 8. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.
 9. Donošenje:
  a) I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
  b) Programa o  izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu.
  d) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018. godinu
  e) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018. godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018. godinu
  g) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018. godinu
  h) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu
 10. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području grada Koprivnice u 2018. godini.
 11. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu
 12. Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 13. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2018. godinu
 14. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2018.godini.
 16. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2018.godini.
 17. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice
 18. Donošenje Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.
 19. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem  na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019.
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2018./2019.
 21. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Koprivnici, Dravska ulica 18 (k.č.br. 4710/1 i druge, k.o. Koprivnica)
 22. Donošenje Rješenja o razrješenju članice i zamjenice članice Savjeta mladih Grada Koprivnice.
 23. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Odbora za branitelje
  b) imenovanju člana Odbora za branitelje

Materijale sa 10. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 10. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice