HR EN

Grad Koprivnica

10. sjednica Gradskog vijeća

Dana 18.06. 2014. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika Gradskog vijeća
  -polaganje svečane prisege vijećnika Gradskog vijeća
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvješća o radu dječjih vrtića za 2013. godinu:
  a)      Dječji vrtić „Tratinčica“
  b)      Dječji vrtić „Smiješak“
  c)      Dječji vrtić Svetog Josipa – Podružnica Koprivnica
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu:
  a)      Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b)      Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c)      Turističke  zajednice Grada Koprivnice
  d)      Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
  e)      Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za izmjenu roka vraćanja dugoročnog kredita broj 5110159935
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
 7. Donošenje Odluke o dopuni i izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu
 8. Donošenje:
  a)      Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014.godinu.
  b)      Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
 9. Donošenje:
  a)      Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu,
  b)      Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c)      Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području  predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu,
  d)       Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu
  e)      Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2014. godinu
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice.
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 12. Donošenje Zaključka  o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2014./2015.,
 13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Tratinčica” Koprivnica ,
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a)      Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu,
  b)      Izvješća o provođenju projekta Zdravi grad Koprivnica u 2013. godini
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 16. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Koprivnice
 17. Donošenje Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Koprivnice u 2014. godini.”
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2013. g.
 19. Donošenje:
  a)  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice
  b) Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

10. sjednica Gradskog vijeća

Video 10. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice