HR EN

Grad Koprivnica

1. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Dana 24.7.2013. godine održana je 1. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i šport sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Financijskih izvješća o radu dječjih vrtića za 2012. godinu:
  a)      Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b)      Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c)      Dječjeg vrtića Svetog Josipa-Podružnica Koprivnica
 2. Razmatranje Izvješća o radu za 2012.godinu:
  a)      Zajednice sportskih udruga Grada Koprivnice
  b)      Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu
 4. Razmatranje prijedloga:
  a)      Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu
  b)      Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2013. godinu
 5. Razmatranje prijedloga  Plana rashoda za:
  a)      nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  b)      materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
 6. Razmatranje prijedloga  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za  zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekata javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“.
 9. Razno.-

1. Odbor je jednoglasno podržao Financijska izvješća o radu dječjih vrtića za 2012. godinu pod a), b) i c)
2. Odbor je jednoglasno podržao Izvješća o radu za 2012. godinu pod a) i b)
3. Odbor je većinom glasova podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu
4. a) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog  Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu
4. b) Odbor je sa 3 glasa „za“ i 3 glasa „suzdržana“ glasovao o prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2013.godinu.
5. Odbor je jednoglasno podržao prijedloge Plana rashoda pod a) i b)
6. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
7. Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“
8. Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za  zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekata javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice