HR EN

Grad Koprivnica

1. sjednica Odbora za proračun i financije

Dana 24.07.2013. godine održana je 1. sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga
  a)      Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
  b)      Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice u razdoblju od 01. siječnja do 30.lipnja 2013. godine
 2. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice z a 2013. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu
 4. Razmatranje prijedloga:
  a)      Odluke o preuzimanju tražbina po osnovi poreza i drugi javnih davanja koje Ministarstvo financija ima prema RK „Podravka“ na Grad Koprivnicu i o ulaganju tih tražbina kao prava u postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje RK „Podravka“  u sportsko dioničko društvo
  b)      Odluka o sudjelovanju Grada Koprivnice u obveznom preoblikovanju RK „Podravka“, ulaganjem u novcu u temeljni kapital sportskog dioničkog društva i preuzimanju dionica
 5. Razmatranje prijedloga  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine.
 6. Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje sredstvima planiranim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu – “PROJEKT KAMPUS”
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje:
  a) Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“
  b) Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekata javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“.
 8. Razno.-

1. a) Odbor je većinom glasova  podržao  prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
1. b) Odbor je većinom glasova  podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice u razdoblju od 01. siječnja do 30.lipnja 2013. godine
2. Odbor je većinom glasova  podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu
3. Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu
4. a) Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Odluke o preuzimanju tražbina po osnovi poreza i drugi javnih davanja koje Ministarstvo financija ima prema RK „Podravka“ na Grad Koprivnicu i o ulaganju tih tražbina kao prava u postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje RK „Podravka“  u sportsko dioničko društvo
4. b) Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Odluke o sudjelovanju Grada Koprivnice u obveznom preoblikovanju RK „Podravka“, ulaganjem u novcu u temeljni kapital sportskog dioničkog društva i preuzimanju dionica
5. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine
6. Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje sredstvima planiranim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu – “PROJEKT KAMPUS”
7. a) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“
7. b) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekata javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice