HR EN

Grad Koprivnica

1. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 24.07.2013. održana je 1. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Izvješća o radu za 2012. godinu
  a)      Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b)      Turističke zajednice Grada Koprivnice
  c)      Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu
 3. Razmatranje prijedloga
  a)      Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  b)      Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  c)      Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o kupnji građevinskog zemljišta k.č.br. 1969 i druge u k.o. Koprivnica
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 9. Razmatranje prijedloga Plana o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu.
 10. Razno.-

1. a)  Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2012. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
1. b)  Odbor je većinom glasova podržao Izvješće o radu za 2012. godinu Turističke  zajednice Grada Koprivnice
1. c)  Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu za 2012. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice.
2. Odbor je većinom glasova podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu
3. a) Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
3. b) Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
3. c) Odbor je većinom glasova podržao prijedlog Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu
4. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o kupnji građevinskog zemljišta k.č.br. 1969 i druge u k.o. Koprivnica
5. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice
6. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
7. Odbor nije  podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
8. Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
9. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Plana o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice