HR EN

Grad Koprivnica

GV Peteranec Komunalac

Vijećnici odlučili – Općina Peteranec kupuje poslovene udjele u Komunalcu

Danas, 21. ožujka 2022. godine na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o prodaji poslovnih udjela Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac Općini Peteranec. Do sada su udjele u GKP Komunalac kupile općine Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Sokolovac  i Općina Koprivnički Ivanec.

Naime, na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice održanoj u rujnu 2018. godine donijeta je Odluka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće Komunalac kojom je na prodaju stavljeno 20 poslovnih udjela zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave. Cilj odluke bila je zajednička provedba mjera gospodarenja otpadom i organiziranja kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog načina gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom kao i obavljanje komunalnih djelatnosti putem trgovačkog društva Komunalac sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Potom je i otvoren javni poziv za prodaju navedenih udjela.

Općina Peteranec dostavila je 15. ožujka 2022. godine ponudu za kupnju jednog udjela u GKP Komunalac nominalnog iznosa 173.100,00 kuna. Budući da je navedena općina dostavila svu potrebnu dokumentaciju temeljem javnog poziva te je njihova ponuda ocjenjena prihvatljivom prema kriterijima utvrđenim u javnom pozivu vijećnici su donijeli Odluku o prijenosu poslovnog udjela navedenoj općini i prihvaćanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u kojem su definirana međusobna prava i obveze.

U skladu s odlukom o prodaji poslovnih udjela i ulaskom nove općine u vlasničku strukturu Društva, donijeta je i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac, promijenjen Društveni ugovor te izmijenjena Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice