HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica GV 21.3.

Usvojena nova strategija razvoja grada Koprivnice

Usvojena je nova Strategija razvoja grada Koprivnice do 2030. godine. Većinom glasova podržali su je vijećnici na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Strategija je izrađena na način da cijeli dokument prate tri strateška prioriteta koja su usklađena s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a to su održivi razvoj, otporan razvoj i zeleni razvoj. Strateški dokument izrađen je sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaj i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prilikom izrade dokumenta poštivana su sva načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem navedena u Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Strategija razvoja Grada Koprivnice usmjerena je daljnjem rastu društvenog standarda svih građana i razvoju gospodarstva. Provedbom planiranih ciljeva i mjera jednako će se razvijati svi dijelovi grada i prigradskih naselja, poticati će se održivi razvoj i gospodarski rast, ulagat će se u održiv sustav odgoja i obrazovanja, a posebna briga vodit će se o unapređenju sustava socijalne zaštite kao i o demografskog revitalizaciji.

Važno je za istaknuti kako su u izradi strategije sudjelovali dionici iz svih sektora te se kroz provedbu anketi, javnih rasprava i analiza kreirao dokument koji će biti okosnica daljnjeg razvoja grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice