HR EN

Grad Koprivnica

Uspješan radni sastanak predstavnika Hrvatskih voda, Grada Koprivnice, Koprivničkih voda, Komunalca i Općine Sokolovac – produljenje vodoopskrbne mreže u Općini Sokolovac

Ono što se u jednom trenutku činilo jako nepovoljnom situacijom za Općinu Sokolovac nakon izostavljanja iz projekta Aglomeracije Koprivnica, dobilo je više nego zadovoljavajući nastavak priče. Naime, na današnjem radnom sastanku u prostorima Općine Sokolovac na kojem su sudjelovali zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, saborski zastupnik Branko Hrg, zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec, predsjednik Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras, članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat i načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj, donijeta je odluka da se ide u nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže u Općini Sokolovac.

Radi se o pravcu Srijem – Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovec Sokolovački duljine 6,7 kilometara. Ukupan iznos od 2.345.000,00 kuna u cijelosti su osigurale Hrvatske vode.

Veliko zadovoljstvo ovakvim raspletom iskazao je načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj. „ Naša općina ima 32 sela i dosta zaselaka u kojima je već izveden dio vodoopskrbne mreže, a preostalo nam je još 8 velikih sela koje ćemo povezati s budućim mrežama. U svim projektima koje ćemo danas dogovoriti Općina Sokolovac je spremna sudjelovati u sufinanciranju svih objekata koji su vezani uz našu Općinu“, izjavio je načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj.

Dugogodišnji partner Općini Sokolovac su Koprivničke vode koje trenutno imaju uslužno područje od 595 kilometara vodovodne mreže, a od toga je 241,5 kilometara je grad Koprivnica sa prigradskim naseljima, a prva jedinica lokalne samouprave iza grada Koprivnice je Općina Sokolovac sa 85 kilometara vodovodne mreže. Nakon izostanka Općine Sokolovac iz Aglomeracije Koprivnica, nema straha za mogućnošću izostanka kanalizacijske mreže na tom području.

„Od strane Koprivničkih voda pokrenute su inicijative i radi se na izradi projektne dokumentacije koja će omogućiti faznu gradnju i da možda već slijedeće godine, ovisno o uvjetima natječaja ruralnog razvoja krenemo u izgradnju naselja Velika Mučna vrijednosti oko 7 milijuna kuna“, rekao je predsjednik Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić bio je zahvalan svim sudionicima današnjeg radnog sastanka što su u zajedničkom interesu ostvarili suradnju na zavidnoj razini za dobrobit razvoja svih mještana te na taj način osigurali daljnje procese razvijanja Općine.

Bitno je za naglasiti da je vodna priključivost na ovom području 61% od omogućenih 86%. Hrvatske vode će vođene ovim dobrim primjerom učiniti sve da pomognu kod pronalaženja novih mogućnosti kod izvođenja novih projekata te lobiranju kod povlačenja sredstava iz EU fondova da bi se ovakva pozitivna klima održavala i dalje“, rekao je prisutnima zamjenik generalnog direktora Hrvatskih Voda Davor Vukmirić.

U ime Grada Koprivnice na radnom sastanku je bila prisutna i zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec.

Moram reći da mi je žao da su Općine Sokolovac i Legrad izostavljene iz Aglomeracije Koprivnica. Međutim, vrlo je važno da i dalje postoji zajedništvo, dobra volja, akteri koji žele sudjelovati u ovoj priči jer se samo na taj način može iznaći konačno rješenje. Grad Koprivnica teži tome da bude što bolji grad, a da bi uspio u tome ovisi i o općinama koje ga okružuju i daju svoj obol u tome cilju. Zahvalila bih se i našem saborskom zastupniku Branku Hrgu koji je uložio mnogo truda da poveže različite ljude kako bi uopće došlo do ovog projekta. Grad Koprivnica daje potpunu podršku u svim segmentima i Hrvatskim i Koprivničkim vodama na provođenju projekata“, poručila je zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec.

Do kraja 2019. godine bit će gotove sve pripreme, a tijekom 2020. godine kreće se u realizaciju spomenutog projekta duljine 6,7 kilometara vrijednog 2.345.000,00 kuna zajedničkom suradnjom Hrvatskih i Koprivničkih voda te Općinom Sokolovac, uz potpunu potporu i suradnju Grada Koprivnice.

 

 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy