Uručeni ugovori studentima


Objavljeno: 04.01.2019 — Pregledano: 515 puta

Grad Koprivnica sklopio je nove ugovore sa studentima za akademsku godinu 2018/2019. Ugovore je danas, 4. siječnja studentima uručio Mišel Jakšić, gradonačelnik, a događaju su  prisustvovali su i  Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnika, Ana Mlinarić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Dario Jembrek, pročelnik Službe ureda gradonačelnika.

Gradonačelnik Mišel Jakšić zaželio je svim studentima svako dobro u novoj 2019. godini i da ostvare sve ciljeve koji su si postavili.

Grad Koprivnica stipendira redovne studente s područja Grada Koprivnice na preddiplomskom i diplomskom studiju, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Koprivnice i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine.

Stipendije studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019. iznose 550,00 kn mjesečno za studiranje u Republici Hrvatskoj, odnosno 1.100,00 kn za studiranje van Republike Hrvatske, a sredstava za isplatu stipendija osigurana su u Proračunu Grada Koprivnice. U Proračunu ove godine planirano je za isplatu studentskih stipendija 3.300.000,00 kn. 116 studenata će potpisati nove Ugovore i njima će u siječnju biti isplaćena stipendija za mjesec listopad, studeni i prosinac 2018. godine te će im se dalje redovno stipendije isplaćivati svaki mjesec. Trenutno Grad stipendira oko 440 studenata (od toga 13 inozemnih).

Ugovor o stipendiranju zaključuje se na godinu dana. Korisniku stipendije koji ima zaključen ugovor o jednogodišnjem stipendiranju, omogućiti će se nastavak stipendiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju ukoliko Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice dostavi potvrdu o upisu u narednu godinu studija i potpiše Aneks ugovora o jednogodišnjem stipendiranju.

Korisnik stipendije koji završi studij kao redovni student, u roku od jedne godine od završetka zadnjeg semestra studija, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije.

Korisnik stipendije koji završi studij kao redovni student u roku od dvije godine od završetka zadnjeg semestra studija, dužan je vratiti 50 posto od ukupno primljenog iznosa stipendije uvećanog za kamatu po stopi od 6 posto godišnje.

Korisnik stipendije koji ne završi studij, prekine studij, koji završi studij u roku duljem od dvije godine od završetka zadnjeg semestra studija ili tijekom studiranja izgubi status redovnog studenta, dužan je vratiti ukupno primljeni iznos stipendije uvećan za kamatu po stopi od 6 posto godišnje.