HR EN

Grad Koprivnica

U koprivničkoj AK galeriji gostuje kustoski kolektiv BLOK

U petak 15. listopada 2021. u koprivničkoj AK galeriji gostuje kustoski kolektiv BLOK odnosno, Ana Kutleša i Vesna Vuković koje će predstaviti knjige izašle u njihovoj biblioteci Tendencija.

BIBLIOTEKA TENDENCIJA pokrenuta je 2018. godine u sklopu obrazovnog programa Politička škola za umjetnike (i sve zainteresirane). Serija donosi prve prijevode kanonskih autora i autorica te revitalizira zanemarena imena iz domaće povijesti umjetnosti u džepnom formatu. Polaznicima obrazovnog programa i širokoj javnosti izdanja otvaraju materijalističku perspektivu na umjetnost i njezinu specifičnu poziciju u društvu. Namjera je serijom popunjavati prazninu u lokalnoj umjetničkoj kritici i povijesti umjetnosti, koje je restauracija kapitalizma ‘pročistila’ od materijalističkog pristupa i političkih čitanja. Dosad su u njoj objavljena četiri naslova: “Umjetnost i vlasništvo danas i drugi eseji” Johna Bergera, “O umjetnosti i socijalizmu” Williama Morrisa, “O umjetnosti i književnosti” Rose Luxemburg te “O građanskoj, socijalnoj i partizanskoj umjetnosti” Đure Tiljka.

Pokrenut 2016., obrazovni program Politička škola za umjetnike (i sve zainteresirane) nudi osnovne teorijske koncepte i uvid u historijat kapitalističkih društvenih odnosa, kao i njihovu socijalističku alternativu i njezinu važnost danas, oboje s posebnim naglaskom na poziciju i ulogu umjetnosti i kulture. Namjera mu je politizirati umjetničke i kulturne radnike i potaknuti ih na angažman, stoga se posebna pažnja pridaje historijskim kao i budućoj perspektivi takvih savezništava.
Više: http://blok.hr/hr/politicka-skola-za-umjetnike

Više o naslovima:
John Berger: “Umjetnost i vlasništvo danas i drugi eseji” – http://blok.hr/…/john-berger-umjetnost-i-vlasnistvo…
William Morris: “O umjetnosti i socijalizmu” – http://blok.hr/…/william-morris-o-umjetnosti-i…
Rosa Luxemburg: “O umjetnosti i književnosti” – http://blok.hr/…/rosa-luxemburg-o-umjetnosti-i…
Đuro Tiljak: “O građanskoj, socijalnoj i partizanskoj umjetnosti” – http://blok.hr/…/duro-tiljak-o-gradanskoj-socijalnoj-i…

BLOK je kustoski kolektiv koji djeluje na sjecištu umjetnosti, urbanog istraživanja i političkog aktivizma. Naši su projekti zamišljeni i realizirani kao platforme za udruženi rad umjetnika, kustosa, istraživača, političkih aktivista i svih zainteresiranih za politiku prostora, proizvodnju zajedničkog, demokratizaciju kulture te za refleksiju umjetničkih praksi iz perspektive njihovih društvenih i proizvodnih uvjeta.
Djelujući kontinuirano od 2001. godine [BLOK] je koncipirao i producirao projekte u javnom prostoru, predavanja, izložbe, dugoročne istraživačke projekte, publikacije, kao i sudjelovao u javnoj raspravi oko neoliberalne transformacije javnog prostora i institucija te u borbi za njihovu demokratizaciju.
Od 2016. godine kolektiv vodi BAZU, prostor za produkciju suvremene umjetnosti, edukaciju i aktivizam.

Realizaciju događanja sufinancirali su:
Grad Koprivnica
Ministarstvo kulture i medija RH
Projekt se provodi uz podršku Zaklade Kultura nova.

Više o izložbi pogledajte na facebook eventu ili na facebook stranici AK galerije.

Kontakti za medije:  atelieri.koprivnica@gmail.com / 091 762 3371 (Tanja Špoljar, kustosica AK galerije)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice