HR EN

Grad Koprivnica

U Koprivničkim vodama potpisan ugovor za elektrotehničke radove i radove na Nadzorno upravljačkom sustavu

U prostorijama Koprivničkih voda 24. ožujka 2021. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova tvrtkom Duplico d.o.o. o obavljanju elektrotehničkih radova i radova na Nadzorno upravljačkom sustavu (NUS) u sklopu projekta  „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – Radovi na proširenju sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica“, sufinanciranog od Europske unije.

Ugovor su potpisali direktor tvrtke Duplico d.o.o. Ivan Rendulić i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras. Vrijednost Ugovora iznosi 2.770.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovorenim radovima obuhvaćeno je elektrotehničko opremanje  27 crpnih  stanica koje će se izgraditi na novom sustavu javne odvodnje u naseljima Drnje, Botovo, Torčec, Đelekovec, Sigetec, Hlebine, S. Podravska i Rasinja. Izvest će se elektro-radovi ugradnje razvodnih ormara crpnih stanica, ugradnja upravljačke i mjerne opreme, izrada instalacije za nadzorno upravljački sustav uključujući i pripadnu komunikacijsku vezu, te povezivanje crpnih stanica s dispečerskim centrom Koprivničkih voda.

Namjena crpnih stanica je sakupljanje sanitarnih otpadnih voda koje se ne mogu gravitacijski odvoditi do gravitacijskih kolektora sustava sanitarne kanalizacije  i bitan su funkcionalni  element  novog sustava  odvodnje  aglomeracije  Koprivnica.

Tekst i foto: KC vode

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice