HR EN

Grad Koprivnica

U Domu mladih održana 25. sjednica Gradskog vijeća

U petak, 17.srpnja održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice na kojoj je prisustvovao 21 vijećnik. Raspravljali su o 18 točaka dnevnog reda. S obzirom na epidemiološku situaciju te izvanredne okolnosti zbog bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, sjednica je održana u dvorani Doma mladih u Koprivnici u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i epidemiološkim mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Ivan Pal (HSS), čestitao je gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću (SDP) na ulasku u Hrvatski sabor te vijećnicima iz HDZ-a na pobjedi na parlamentarnim izborima.

Sjednica je započela prvom točkom Pitanja i prijedlozi. Većinom se raspravljalo o prometnim problemima. Uređenje devastiranog prostora oko autobusnog kolodvora, označavanje pješačkog prijelaza (zebre) uz postavljene usporivače prometa u Miklinovcu, izgradnja rotora u Sabolićevoj i Zagrebačkoj ulici, ulaz na parkiralište gradske tržnice, funkcionalnost Ulice Hrvatske državnosti, sigurnost raskrižja Ulice Mihovila Pavleka Miškine i  Gibanične ulice. Teme su bile i uređenje društvenog doma u Bakovčicama i šetališta uz potok Koprivnicu te asfaltiranje prometnica u prigradskim naseljima u 2021. godini. Jedan od prijedloga bila je i ideja oko izgradnje spomenika književniku Miroslavu Krleži. Raspravljalo se i o eventualnom smanjivanju ili ukidanju mjesnih odbora na području grada Koprivnice.

Gradonačelnik Mišel Jakšić je nakon rasprave prihvatio većinu navedenih prijedloga vijećnika, dok će na neka pitanja vijećnici odgovore dobiti u pisanom obliku u za to predviđenom zakonskom roku.

U drugoj točki dnevnog reda vijećnici su usvojili Izvješća o radu za 2019. godinu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice i Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice.

Usvojeni su Zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola „Antun Nemčić Gostovinski“, „Braća Radić“ i „Đuro Ester“, zatim Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“, COOR-a Podravsko sunce, Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Muzeja grada Koprivnice i Dječjeg vrtića „Tratinčica“.

Vijećnici su usvojili  Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Koprivnice i Grada Samobora u vezi zbrinjavanja biorazgradivog komunalnog otpada, kojeg na području grada Samobora prikuplja Komunalac d.o.o., na kompostište u Herešinu koje je u vlasništvu i pod upravom GKP Komunalac d.o.o.

Usvojena je Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2012. i 2022. godinu, kao i Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva GKP Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću te izmjena Odluke o osnivanju istog.

Prihvaćena je Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu, kao i odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Koprivnice. Radi se o iznosu od  3.600.000,00 kuna u svrhu izgradnje kapitalnih objekata predviđenih Proračunom Grada Koprivnice za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu., odnosno energetsku obnovu OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i izgradnju dječjeg vrtića u Starigradu.

Vijećnici u usvojili Odluku o osnivanju prava građenja te davanju suglasnosti za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane u korist trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Prihvaćen je Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice, zatim Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave. Donesen je Zaključak o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice kao i Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Vijećnici su usvojili Odluku o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice, zatim Odluku o stavljanju izvan snage dopunu Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici te Odluku o dopuni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

U posljednjoj točki dnevnog reda, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice. Naime, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor održanim 05.07.2020. godine, gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, izabran je za zastupnika u Hrvatski sabor. Rezultati izbora postali su konačni 16.07.2020.godine nakon čega  slijedi konstituirajuća sjednica Hrvatskog sabora. Sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora, zastupnici su dužni odmah nakon početka obnašanja zastupničke dužnosti izjasniti se žele li koristiti pravo na plaću po osnovi obnašanja zastupničke dužnosti, gradonačelnik Mišel Jakšić će iskoristiti to pravo.

 

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice