HR EN

Grad Koprivnica

U Domu mladih održana 24. sjednica Gradskog vijeća

Zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog bolesti COVID-19 virusa, 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice održana je dvorani Doma mladih u utorak 30. lipnja 2020. godine. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika od njih 21.

Nakon zamjene prvih dviju od ukupno 19 točaka dnevnog reda, sjednica je započela raspravom o pregledu stanja i sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2019. godinu, koju su predsjednik Gradskog vijeća Ivan Pal, gradonačelnik Mišel Jakšić i prisutni vijećnici ocijenili zadovoljavajućom.

U drugoj točki Pitanja i prijedlozi raspravljalo se o broju iskorištenih mjera koje je Grad Koprivnica osigurao za poduzetnike zbog nastale situacije s koronavirusom, humanitarnoj donaciji od strane članova vijeća socijalnoj samoposluzi gradskog društva Crvenog križa. Bilo je riječi o načinu financiranja sportske dvorane kod osnovne škole „Đuro Ester“, izgradnji komunalne infrastrukture i asfaltiranja prometnica u Kunovec Bregu i možebitnom uređenju pročelja Erste banke u središtu grada. Stigao je i zanimljiv prijedlog oko uređivanja i označavanja rekreativnih biciklističkih staza za građane, zatim prijedlog da se Koprivnicu kroz određene projekte predloži za „europsku zelenu prijestolnicu“.  Gradonačelnik Mišel Jakšić je nakon rasprave prihvatio većinu navedenih prijedloga vijećnika.

Većinom glasova je prihvaćeno izvješće o radu savjeta mladih Grada Koprivnice za 2019. godinu kao i donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Enter Koprivnica d.o.o.

Nakon rasprave, pod 5. točkom dnevnog reda, većinom glasova vijećnika prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, a jednoglasno je usvojen Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019.

Većinom su glasova vijećnika prihvaćena Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici u 2019. godini.

Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ na otpis knjižnične građe svih odjela, kao i suglasnost OŠ „Đuro Ester“ o odabiru najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji PŠ Vinica.

Jednoglasno je donijeta Odluka o darovanju zemljišta udruzi Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u svrhu izgradnje Centra za pomoć u kući Koprivnica.

Nakon prezentiranih izvješća, jednoglasno su prihvaćena Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2019. godini, Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2020. godinu, Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za Grad Koprivnicu kao i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice.

Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2020./2021. kao i Odluci o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete te za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice i za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2020./2021.

Pod posljednjom 19. točkom dnevnog reda, vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za 2019. godinu.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice