HR EN

Grad Koprivnica

S Ministarstvom kulture potpisan Ugovor o nastavku obnove Sinagoge, Židovskog groblja i crkve sv. Antuna Padovanskog

Grad Koprivnica je s Ministarstvom kulture potpisao Ugovor o nastavku obnove Sinagoge, Židovskog groblja i crkve sv. Antuna Padovanskog. Prijavljeni su radovi adaptacije na Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2019. godinu te je Ministarstvo kulture odobrilo sredstva u iznosu od 250.000,00 kn. Vrijednost radova sa izradom projektne dokumentacije procijenjena je na 500.000,00kn, a preostali dio do punog iznosa za realizaciju osigurati će Grad Koprivnica.

Ispred Grada Koprivnice Ugovor je potpisao gradonačelnik Mišel Jakšić, dok je ispred Ministarstva kulture potpis na Ugovor stavio pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru Milan Pezelj.

 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy