HR EN

Grad Koprivnica

Refinanciranjem postojećih kredita, GKP Komunalac će na godišnjoj razini uštedjeti 360 tisuća kuna

Grupa Komunalac koju čine društvo Komunalac d.o.o., društvo Koprivničke vode i društvo Koming d.o.o., dobilo je većinom glasova vijećnika na današnjoj sjednici Gradskog vijeća suglasnost za sklapanje Ugovora s Podravskom bankom, koja je ponudila najbolje uvjete od ostalih pristiglih ponuda, o refinanciranju kredita, kojim bi se omogućilo odobravanje plasmana do ukupnog iznosa od 50 milijuna kuna sukladno pojedinačnim ugovorima koje bi banka sklapala do ukupno ugovorenog iznosa. Ovim refinanciranjem obuhvaćeni su postojeći krediti koje ova društva imaju u bankama u jedan. U ovom slučaju ne radi se o novom kreditnom zaduženju ni jednog člana Grupe Komunalac. Na ovaj način, sklapanjem navedenog ugovora, a zbog smanjenih kamatnih stopa, samo će GKP Komunalac prema prvim projekcijama na godišnjoj razini uštedjeti 360 tisuća kuna.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy