Refinanciranjem postojećih kredita, GKP Komunalac će na godišnjoj razini uštedjeti 360 tisuća kuna


Objavljeno: 15.10.2019 — Pregledano: 77 puta

Grupa Komunalac koju čine društvo Komunalac d.o.o., društvo Koprivničke vode i društvo Koming d.o.o., dobilo je većinom glasova vijećnika na današnjoj sjednici Gradskog vijeća suglasnost za sklapanje Ugovora s Podravskom bankom, koja je ponudila najbolje uvjete od ostalih pristiglih ponuda, o refinanciranju kredita, kojim bi se omogućilo odobravanje plasmana do ukupnog iznosa od 50 milijuna kuna sukladno pojedinačnim ugovorima koje bi banka sklapala do ukupno ugovorenog iznosa. Ovim refinanciranjem obuhvaćeni su postojeći krediti koje ova društva imaju u bankama u jedan. U ovom slučaju ne radi se o novom kreditnom zaduženju ni jednog člana Grupe Komunalac. Na ovaj način, sklapanjem navedenog ugovora, a zbog smanjenih kamatnih stopa, samo će GKP Komunalac prema prvim projekcijama na godišnjoj razini uštedjeti 360 tisuća kuna.