HR EN

Grad Koprivnica

Radovi na izgradnji i opremanju novih zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici

Sredinom rujna započeli su radovi na izgradnji i opremanju novih zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici, ugovorene vrijednosti 3.100.607,00 kn bez PDV-a, u svrhu zamjene najstarijih i dotrajalih zdenaca B-1 i B-2 koji su u eksploataciji još od 1974. godine. Novi zdenci oznake B-1A i B-2A nakon provedenih hidrogeoloških istražnih radova u prosincu 2018. godine izbušeni su do dubine od 40 m i u bušotine su ugrađene čelične cijevi s filterskim slojem profila Ø 400 mm. Vrijednost tih radova 1. faze bila je 483.600,00 kn bez PDV-a, što su s 80% sredstava sufinancirale Hrvatske vode, a 20% financirano je sredstvima Koprivničkih voda. Radovi 2. faze izgradnje i opremanja novih zdenaca obuhvaćaju radove na izgradnji nadzemnih građevina za smještaj elektro-strojarske opreme zdenaca, nabavu i ugradnju bunarskih pumpi kapaciteta 56 l/s u B-1A i 50 l/s u B-2A, izgradnju novih zasunskih okana i spojnih cjevovoda s postojećom klorinatorskom stanicom i postojećim sustavom javne vodoopskrbe. Radove izvodi Vodotehnika d.d. Zagreb, a investiciju sufinanciraju Hrvatske vode s 80% vrijednosti investicije. Završetak radova i stavljanje novih zdenaca u funkciju planirano je za proljeće 2020. godine. Realizacija ove investicije ukupne vrijednosti oko 3.583.000,00 kn bez PDV-a od  iznimnog je značaja za Koprivničke vode jer će se osigurati dovoljni kapaciteti pitke vode visoke kvalitete  i  stabilnost  opskrbe  pitkom vodom za uslužno područje Koprivničkih voda za narednih nekoliko desetljeća.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice