Promocija Renesansnog festivala na Porcijunkulovu u Čakovcu te sudjelovanje na marketing seminaru u sklopu projekta CultuREvive Tour


Objavljeno: 31.07.2018 — Pregledano: 75 puta

Turistička zajednica grada Koprivnice i članovi udruge Anno Domini proteklog su vikenda sudjelovali na manifestaciji Porcijunkulovo u Čakovcu. Aktivnosti su uključivale promociju Renesansnog festivala te prikaz starih zanata. Također se u sklopu Porcijunkulova odrađivala promocija projekta CultuREvive tour financiranog od strane Interreg prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, a u kojem Turistička zajednica grada Koprivnice sudjeluje kao projektni partner. U sklopu projekta predstavnici TZKC sudjelovali su na marketing seminaru na kojem je predstavljena nova turistička ruta koja će povezivati sve uključene info točke (stare zanate) iz Hrvatske i Mađarske sa područja provedbe projekta. Navedena turistička ruta uključivati će jednodnevne i vikend izlete čime se ostvario zacrtani cilj projekta koji će biti održiv i nakon završetka samog projekta organiziranjem svakodnevnih i cjelogodišnjih paket aranžmana.