HR EN

Grad Koprivnica

european innovation summit

PROMINENT MED – Poziv na konferenciju u sklopu 11. European Innovation Summit-a

Pozivamo Vas na konferenciju „Creating policy instruments for the support of public procurement of innovation“ koja će se održati 5. veljače 2020. godine u Europskom parlamentu u Bruxellesu (dvorana A5E3), kao dio službenog programa 11. European Innovation Summit-a (više informacija na linku; https://www.knowledge4innovation.eu/k4i-events/11th-european-innovation-summit/#summit).

U suradnji s partnerskim organizacijama Gradom Koprivnica, Regionalnom energetskom agencijom Sjever, Sviluppumbria i Be.Funded te u suorganizaciji Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak, konferencija će okupiti EU/nacionalne/regionalne predstavnike nadležne za definiranje i provođenje policy instrumenata za podršku javnoj nabavi inovacija, EU mreže i agencije koje djeluju u području javne nabave, naručitelje, predstavnike Europske komisije, EU regije te predstavnike partnera projekta Prominent MED iz partnerskih zemalja (Portugal, Francuska, Italija, Španjolska i Hrvatska) s ciljem podrške korištenju javne nabave inovacija.

Javna nabava inovacija prepoznata je posebno u zapadnim i sjevernim zemljama EU-a kao snažan instrument javne uprave za jačanje inovacijskih kapaciteta, ali i uvođenje inovativnih rješenja s ciljem unapređenja javnih usluga. Hrvatska je na samim počecima kada se govori o policy instrumentima koji bi mogli ojačati javnu nabavu inovacija te stoga ova konferencija može poslužiti kao poticaj za definiranje budućih instrumenata s ciljem jačanja gospodarstva, ali i javne uprave.

Konferencija će se održati u sklopu provedbe projekta Prominent MED (Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area) iz programa Interreg MED, sufinanciranog kroz Europski fond za regionalni razvoj, čiji je cilj poboljšati inovacijske kapacitete i veze između javnih i privatnih dionika uključenih u sektor društvenih inovacija kroz primjenu javne nabave inovacija, kako bi se stimuliralo istraživanje i razvoj inovativnih rješenja u području energetske učinkovitosti.

Zbog pravila ulaska u Europski parlament, za sudjelovanje na konferenciji, možete se registrirati najkasnije do 27. siječnja 2020. godine putem e-maila: andreja.lepen@be-funded.eu.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, dok troškove putovanja i smještaja snose sudionici.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice